Znajduje się tu siedlisko ptactwa błotnego i wodnego - ok. 180 gatunków. Przez jezioro to biegnie tor wodny Kanału Elbląskiego, będący unikatowym w skali światowej zabytkiem sztuki hydrograficznej. Jednostki pływające przemieszczane są za pomocą 5 pochylni na odcinku 10 km przy różnicy wysokości 100m. Gmina Elbląg należy do gmin szczególnie zagrożonych powodzią z uwagi na swe depresyjne położenie.

Obszary depresyjne, dochodzące do 1,80 m poniżej poziomu morza ,obejrzeć można we wsi Raczki Elbląskie w pobliżu północnej części jeziora Drużno. Na wschodnich depresyjnych obrzeżach Wysoczyzny Elbląskiej sąsiadującej z unikatowym jeziorem Drużno, jest miejsce szczególne, poszukiwane od stuleci przez uczonych i archeologów - wczesnośredniowieczna osada Truso, która w dobie największego rozkwitu, z placami targowymi oraz portem, zajmowała 10 ha.

Była ona zabudowana rzędami domów z drewna, pomiędzy którymi przebiegały wykładane dranicami ulice. Mieszkańców zabezpieczały wody wspomnianego wyżej jeziora Drużno, a od strony lądu - drewniano-ziemny wał. Te wówczas otwarte wody były również dogodnym szlakiem komunikacyjnym. W osadzie zlokalizowane były liczne warsztaty rzemieślnicze, w których miejscowi mistrzowie wytwarzali wyroby z bursztynu, żelaza, rogu, brązu, szkła, srebra i innych materiałów.

(fot. Pixabay / CC0)