Najciekawsze pomniki i zabytki

  • wykopaliska wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczo-handlowej w Janowie Pomorskim. W najbliższym czasie powstanie rekonstrukcja słynnej osady TRUSO;
  • domy podcieniowe z XVIII i XIX w. w Pasiekach, Przezmarku, Myślęcinie;
  • domy gburów z XVIII w. w Pilonie;
  • kościół z XVIII w. w Przezmarku;
  • zabytkowy zespół domów i zagród głównie typu holenderskiego w Tropach Elbląskich;
  • zespół zabudowań gospodarskich z pałacem i parkiem w Janowie Pomorskim.
  • cmentarzysko z początków naszej ery w Weklicach. Groby pochodzą od końca I do końca III w. n.e.


(fot. By MariuszWisniewski - Praca własna, CC BY-SA 4.0)