Zachodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy między powiatem elbląskim a nowodworskim, jak również granicą między województwem warmińsko – mazurskim, a województwem pomorskim.Zasiedlenie ziem Gminy w pradziejach skupiało się głównie na terenie Wysoczyzny Elbląskiej oraz nad brzegiem jeziora Drużno. W okresie wpływów rzymskich skrajem wysoczyzny przebiegała główna trasa Szlaku Bursztynowego, wiodącego na Sambię. We wczesnym średniowieczu tereny te zostały opanowane przez plemiona pruskie. Rozwój gospodarczy i społeczny doprowadził do wykształcenia się wielu typów osadnictwa ( osady otwarte i grody obronne), a nad jeziorem Drużno powstała osada handlowa Truso-zamieszkiwana przez Wikingów, Słowian i Prusów.

W tym czasie nastąpiły lokacje większości do dzisiaj istniejących wiosek. Miejscowości te w większości zostały włączone w obręb posiadłości ziemskich miasta Elbląga. Po pokoju toruńskim teren obecnej Gminy znalazł się w obrębie Prus Królewskich, przyłączonych do Królestwa Polskiego. Rozwój procesów osadniczych i gospodarki doprowadził do zasiedlenia dzisiejszych zachodnich terenów Gminy. Proces ten zintensyfikował się po osiedleniu osadników niderlandzich (Mennonitów).

Okres XVII i XVIII wieku to czas budowy kanałów, dróg, urządzeń wodnych i mostów oraz lokacji nowych miejscowości ( Nowakowo, Zaporowo, Kazimierzowo). Po pierwszym rozbiorze Polski teren Gminy został włączony w obręb państwa pruskiego. W wyniku działań wojennych II wojny światowej tereny byłych Prus Wschodnich (m.in. dzisiejsza Gmina Elbląg ) zostały włączone do Polski.

Herb gminy Elbląg został wybrany w czerwcu 2001 roku podczas uroczystej sesji Rady Gminy Elbląg, poświęconej 10-leciu samorządności na tym terenie.

Wedle opisu językiem heraldycznym Herb gminy Elbląg wyobraża: w polu srebrnym wiewiórka czerwona przysiadająca na gałązce zielonej leszczyny o trzech liściach zielonych, trzymająca koniczynę zieloną, czterolistną.

Herb gminy Elbląg nawiązuje do czasów historycznych i do współczesności. Dlatego też widnieje wiewiórka z herbu rodu Bażyńskich, bardzo zasłużonego dla tych ziem. Czterolistna koniczyna trzymana przez wiewiórkę wskazuje na rolniczy charakter naszych ziem, jak również ma przynieść gminie pomyślność i szczęście.

Flaga gminy : czerwono-biało-zielona z wizerunkiem herbu na białym tle.

(fot. By Paweł Sutkowski - Own work, CC BY-SA 4.0)